בית המדרש אהבת תורה

עדזשווער

 

 יום כיפור

 

מנחה - 3:30
כל נדרי - 6:35
מעריב - אחרי כל נדרי
שחרית - 8:45
יזכור - בערך 12:15
מנחה - 4:15
נעילה - 5:45
מעריב - 7:19