בית המדרש אהבת תורה

עדזשווער

פרשת יתרו - משפטים

 

יום חול - משפטים שבת - יתרו
שחרית - 8:00 מנחה והדלקת נרות - 4:35
מנחה - 3:15 שחרית - 9:00
מעריב - 7:00 מנחה -  4:20
 

 מעריב - 5:46